Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest procesem opierającym się na udzielaniu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi trudnościami. Może mieć charakter długoterminowy bądź krótkoterminowy. Psychoterapia długoterminowa  pozwala klientowi na lepsze poznanie siebie i poszerzenie świadomości w różnych obszarach życia. Trwa tyle, ile potrzebuje pacjent, by doświadczyć korzyści z terapii. Z kolei psychoterapia krótkoterminowa koncentruje się na określonym problemie, bądź jest wykorzystywana jako wsparcie w kryzysowym momencie życia. Taka forma psychoterapii obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań. Psychoterapia może pomóc w radzeniu sobie z depresją, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w relacjach, służyć samorozwojowi oraz sprzyjać szeroko rozumianej poprawie jakości życia.

Terapia par/małżeństw

Ten rodzaj pomocy skierowany jest do par  będących w trudnym okresie życia (np. zdrada, syndrom pustego gniazda) lub przeżywających problemy wynikające z błędnej  komunikacji, niezrozumienia wzajemnych potrzeb. Oferta ta  kierowana jest również do par, które chcą po prostu rozwijać swój związek oraz do tych, które już zdecydowały o rozstaniu i chciałyby, aby ten proces przebiegł w sposób jak najmniej raniący dla całej rodziny. Spotkania mają na celu pomóc partnerom, by nauczyli się funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Terapia rodzinna

Jest formą oddziaływania obejmującą całą rodzinę, a nie tylko osobę przejawiającą określone trudności. Wynika to z założenia, że funkcjonowanie jednego członka rodziny oddziaływuje na pozostałych. Terapia rodzinna pozwala zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt widzenia problemu oraz rodzina ma szansę na nowo zbudować sposób porozumiewania się i komunikacji, poprawić współpracę i wzajemne zrozumienie.

Konsultacje psychologiczne

Najczęściej jedno, maksymalnie 3 spotkania, których celem jest identyfikacja problemu i wybór  najlepszej formy pomocy bądź uzyskanie porady psychologicznej w konkretnej sprawie.

Program Candis

W związku ze staraniami by poszerzać ofertę naszej poradni pozyskaliśmy środki z Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie terapii CANDIS.

Jest to terapia krótkoterminowa, kierowana do osób doświadczających problemów z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi oraz ich rodziny.

Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krótkoterminowy program

Nasza poradnia bazując na doświadczeniach programu Candis kierowanego do osób doświadczających problemów z powodu używania marihuany lub haszyszu, stworzyła autorski program terapeutyczny kierowany do osób używających kokainyw sposób problemowy. Celem leczenia może być zaprzestanie bądź ograniczenie używania.

Program obejmuje z reguły 15 sesji trwających 60 minutkażda, które realizowane są przez około 3miesiące i mają charakter indywidualnych spotkańz terapeutą. Terapia jest poprzedzona bezpłatną konsultacją.