Co mnie wyróżnia

Podejście oparte na filozofii dialogu motywacyjnego

Dialog Motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy,  służący umocnieniu wewnętrznej motywacji i zobowiązania do zmiany. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne ryzykowne zachowania.

Znajomość tematyki uzależnień behawioralnych

Siecioholizm, cyberzależność, uzależnienie od komputera, internetu, gier komputerowych, uzależnienie od mediów społecznościowych, uzależnienie od telefonu komórkowego, uzależnienie od informacji to problemy, które często są objawem innych doświadczanych trudności. Praca nad przywróceniem konstruktywnych sposobów radzenia sobie odbywa się z wykorzystaniem podejścia behawioralno – poznawczego.

Dobry kontakt z osobami młodymi

Swoje doświadczenie w pracy z osobami młodymi zdobywałam pracując w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, (2002 – 2004), a potem od 2005 do 2015 roku prowadząc Schronisko dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR w Warszawie, gdzie kierowałam zespołem terapeutyczno – wychowawczym. Przez te wszystkie lata odbyłam wiele staży i szkoleń przygotowujących mnie do pracy z młodzieżą.  Lubię pracować z młodymi ludźmi i nawiązuję z nimi dobry kontakt.

Znajomość nowatorskiego programu CANDIS kierowanego do użytkowników marihuany

Od lat pracuję wdrażając program CANDIS, który jest indywidualnym, krótkoterminowym program terapeutycznym dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

Nieoceniający stosunek do pacjentów o orientacji innej niż heteroseksualna

Lambda przyznała mi status gay&les friendly na podstawie deklaracji o uwzględnianiu w pracy profesjonalnej postaw przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i wspierających rozwój osobisty osób homo- i biseksualnych.